Kraftstasjonen utnytter fallet på 825 meter fra reguleringsmagasinet i Mysevatn og til sjøen i Austrepollen. Det hentes også inn vann fra flere bekkeinntak i form av en takrennetunnel. Mysevatn er regulert mellom 855 og 755 meter over havet. Kraftstasjonen startet produksjonen i 1974 og har to horisontale Pelton-turbiner på til sammen 250 MW.

Fra nordsiden av Mauranger kraftverk overføres vann fra Jukla kraftverk, samt fra Blådalsvatn og Svartedalsvatn. Ved Markjelkevatn er det en pumpestasjon som pumper vann opp til Svartedalsvatn. Pumpene gir Mauranger kraftverk en merverdi i samlet årsproduksjon på 19 GWh.

Mauranger er kjent som Norges første kraftverk som hentet inn smeltevann under en isbre. Dette skjer via Bondhuselvi under Bondhusbreen.

Bakgrunnen for Skageraks eierskap i Mauranger kraftverk er at SKK eide hovedfallet i Austrepollelva fram til ca 1970, da staten overtok utbyggingsrettighetene i bytte mot fallretter i Sira-Kvina og Kjosfoss.

Eiere: Statkraft 85%, Skagerak Kraft AS 15%.