Kraftverket inngikk i tredje byggetrinn i Sira-Kvina-utbyggingen og sto ferdig i 1974.
Kraftverket ligger godt gjemt 1200 meter inne i fjellet. Det utnytter et fall på 215 meter mellom Nesjen/Kvifjorden og Holmstølvannet i elven Kvina. Homstølsvann er inntaksmagasin til Tonstad kraftverk.

Solhom kraftverk har to aggregater som er utstyrt med hver sin Francis-turbin på 100 MW.
Eiere: Lyse Produksjon AS 41,1%, Statkraft 32,1%, Skagerak Kraft AS 14,6%, Agder Energi AS 12,2%.