Kraftverket ble satt i drift i 1981 og får sitt driftsvann fra Kvinavassdraget. Det er installert et aggregat med en tilhørende Francis-turbin. Installert effekt er 80 MW. Fallhøyden er 116 meter.

Produksjonen i Kvinen kraftverk er tett knyttet opp til driften av Roskrepp kraftverk lenger opp i vassdraget. Roskrepp produserer stort sett bare om vinteren, noe som i praksis betyr at også Kvinen har størst produksjon på den tiden av året.

Eiere: Lyse Produksjon AS 41,1%, Statkraft 32,1%, Skagerak Kraft AS 14,6%, Agder Energi 12,2%