Eidet kraftverk ligger i Møllefossen ved Skien Aktiemølle mellom Hjellevannet og Skiens sentrumshavn. Fallet er på 5 meter, og kraftverket benytter ca 25% av den totale vannføringen i elva gjennom Skien. De resterende 75% benyttes av Klosterfoss kraftverk som ligger syd for Klosterøya og eies av Akershus Energi.

Eidet kraftverk ble satt i drift 1960 og består av 3 aggregater som fram til 2018 hadde ulike eiere. Skagerak Kraft hadde det ene aggregatet og kjøpte i januar 2018 de to andre aggregatene (Eidet I og Eidet II).
Aggregatene er 2 stk francisturbiner og 1 kaplanturbin. Francisturbinene er en kurositet, med 4 francis løpehjul på en horisontal aksling, montert åpent. Lagrene er av tresorten pokkenholt.

Eierskap: Skagerak Kraft AS: 100%