Kraftverket ble satt i drift i 1980 og utnytter fallet på 83 meter fra Rosskreppfjorden til Øyarvatn. Fra inntaket ved dammen i Roskreppfjorden føres vannet i en 3500 meter lang tilløpstunnel ned til trykksjakten som ender i kraftverket.

Kraftverket har et aggregat med en Francis-turbin og er med sine 50 MW installert effekt det minste i Sira-Kvina kraftselskap. Driftsvannet blir utnyttet i Kvinen kraftverk lenger nede i samme vassdrag. Begge kraftverkene har hovedsakelig kraftproduksjon på vinterstid.

Eiere: Lyse Produksjon AS 41,1%, Statkraft 32,1%, Skagerak Kraft AS 14,6%, Agder Energi 12,2%.