Ala er et småkraftverk som utnytter fallet i Ala-elven fra inntaket oppe ved Hugastølen og de 1200 metrene ned til stasjonen. Snaut 1100 meter av vannveien er boret inn i fjellet, og har på denne måten redusert det synlige naturinngrepet. 

Selve stasjonen er bygd etter de samme tegningene som Gjuvåa kraftverk i Tuddal i Telemark, men det er gjort lokale ekstriørmessige tilpasninger.

Kraftverket har en peltonturbin med en maksimal slukeevne på 1,9 m3/s. Det er krav om minstevannføringi vassdraget på 67 liter per sekund. 

Kraftverket ble satt i drift høsten 2021, etter cirka to års byggetid.