Aggregatet er utstyrt med en Francis-turbin og kan utnyttes på fire ulike måter. Det kan henholdsvis produsere kraft eller pumpe med turtall på 500 og 375 omdreininger i minuttet.

Kraftstasjonen ligger i tilknytning til Folgefonna nasjonalpark, og mye av tilsiget kommer fra denne isbreen. Vannsystemet er bygget opp som et takrennesystem, der vann blir utnyttet fra mange magasiner og samlet i en felles tilløpstunnel.

Reguleringsområdet er den nordlige og nordvestre siden av Folgefonna i Kvinnherad, Jondal og Ullensvang kommuner. Juklavatn er regulert mellom 1060 og 950 meter over havet, mens Dravladalsvatn reguleres mellom 957 og 880 meter over havet. Jukladalsvatn kan reguleres mellom 1083 og 950 meter over havet. Kraftverket har en brutto fall- og pumpehøyde på 230 meter.

Etter produksjon i Jukla føres vannet videre til inntaksmagasinene for Mauranger kraftverk, Svartedalsvatn og Mysevatn. Jukla kan også pumpe vann fra Svartedalsvatn og Mysevatn til høyereliggende magasin.

Kraftstasjonen startet produksjonen i 1974 med installert effekt på 40 MW.

Eiere: Statkraft 85%, Skagerak Kraft AS 15%