Kraftverket ble satt i drift i 1985-1986 og utnytter vannressursene og fallet fra Blåsjø, som er Norges største vannreservoar. Hovedvassdrag: Otra, Førreøna, Ulladalsøna

Kraftanlegget har fire aggregater, hvorav to kan reverseres for å pumpe vann tilbake i magasinet i stedet for å produsere elektrisitet.

Arkitekt Egil Sorteberg har tegnet portalbygg og øvrige bygg og stått for utformingen av maskinsalen inne i fjellet. Saurdal kraftanlegg er foreslått fredet i Statkrafts verneplan. Dette omfatter eksteriører av portalbygg, bygning for nødstrømsaggregat og lukehus.

Eiere: Statkraft 79,6%, Lyse 13,6%, Skagerak Kraft AS 1,5%, Agder Energi AS 6%