Kraftverket ble satt i drift i 1979 og utnytter et fall på 240 meter mellom Svartevatn og Gravatn.

Svartevatn, som er inntaksmagasin, er oppdemmet med en 130 meter høy steinfyllingsdam. Dette er den største dammen i Sira-Kvina-utbyggingen. Vannet reguleres mellom 899 og 780 meter over havet, og magasinet kan inneholde inntil 1400 millioner kubikkmeter vann.

Det er installert to vertikale Francis-turbiner på totalt 200 MW. Turbinene er spesielle, i og med at de er reversible pumpeturbiner som kan pumpe vann tilbake i magasinet gjennom den 1200 meter lange avløpstunnelen for lagring til senere produksjon. Dette gjøres i perioder med lav strømpris og god magasinfylling, for det meste om våren og høsten.

Med utbygging av Duge kraftverk var fjerde byggetrinn i Sira-Kvina utbyggingen ferdig, og fallene i Siravassdraget kunne utnyttes fullt ut fra 900 meters høyde og ned til havet.

Eiere: Lyse Produksjon AS 41,1%, Statkraft 32,1%, Skagerak Kraft AS 14,6%, Agder Energi AS 12,2%.