Tisleifjord kraftverk produserer ekstra energi i en gammel kraftverksdam

Kraftverket utnytter tappingen fra Tisleifjord dam til elven Tisleia. Tisleifjorden er hovedmagasin til Åbjøra kraftverk. Tisleifjord kraftverk er integrert i damkonstruksjonen og utnytter høydeforskjellen på vannstanden ovenfor og nedenfor demningen. Anlegget produserer strøm når det tappes vann fra magasinet til bruk i Åbjøra kraftverk. Kraftverket har nærmere 270 produksjonsdøgn pr år.
Tisleifjord kraftverk er på den måten en del av elvens regulering og vil sammen med tappeluker utgjøre samlet tapping fra dammen. Stasjonen er fjernbetjent.

Rørturbin

Kraftverket har en rørturbin på 1,95 MW. En rørturbin er i prinsippet en horisontal kaplanturbin. Den benyttes ved lave fallhøyder. Rørturbinen tar mindre plass enn en kaplanturbin.

Eier: Skagerak Kraft AS, 100%