Langfos kraftverk ble bygget i 1954. Kraftverket ligger 7,5 km nedenfor Dalsfos og er nr. 3 i rekken regnet ovenfra. Anlegget består av en buedam med overliggende gangbane på pilarer. Flomvann avledes i overløp over dammen. I tillegg er det utsprengt en omløpstunnel utstyrt med 2 luker.

Kraftstasjonen er oppført i betong. Inntak med finvaregrind, 2 stk. rulleluker, betongtromme, betongsugeløp med 2 stk. glideluker. Turbintype er Kaplan.

Langfos kraftverk ble solgt fra Borregaard-NEA til Skagerak Kraft i 2003, og er eid 100% av Skagerak Kraft AS.