Finndøla kraftverk har flere reguleringsmagasin i heiene vest for Fyresdal. Inntaksmagasinet er Gausvatnet, som reguleres mellom 550 og 589 moh. Det er installert to vertikale Francis turbiner på totalt 103 MW. Midlere årsproduksjon er på 281 GWh.

Eiere er Skagerak Kraft og Å Energi med 50% hver.