Kraftverket ble satt i drift i 1959 og utnytter fallhøyden mellom Kovvatn og Breivatn. Mydalen kraftverk avviker noe fra de fleste andre kraftverk ved at man ikke kan se vann nedstrøms kraftstasjonen. Driftsvannet føres videre i rør til Breivatn uten å se dagens lys. Dermed ser Mydalen kraftverk ut som en hvilken som helst slags bygning.

Stasjonen fungerer som bindeledd mellom flerårsmagasinet Vindsjåen via Kovatn og Breivatn som forsyner Hjartdøla kraftstasjon med vann.Driftsvannet fra Mydalen benytter samme tunnel som tapping fra magasinet Bonsvatn.

Mydalen kraftverk er utstyrt med en Francis-turbin og opereres i samdrift med Hjartdøla kraftverk.

Kraftverket ble rehabilitert i 2015 med ny turbin og fornyelse av annet utstyr.

Eier: Skagerak Kraft, 100%