Åbjøra kraftverk henter vann fra flere større magasin på Golsfjellet

Ovenfor inntaksmagasinet Bløytjern/Ølsjøen ligger reguleringsdammene Tisleifjord og Flyvatn. I tillegg er Helin og Storevatn magasiner for kraftverket.

Fra inntaksmagasinet i Bløytjern/Ølsjøen føres vannet 4,5 km gjennom en tilløpstunnel. Her går vannet ned i en vertikal trykksjakt på ca. 380 meter. Deretter føres vannet mot turbinen gjennom en ca. 260 meter lang trykktunnel. Den gamle kraftstasjonen lå ca 600 meter inne i fjellet og var utstyrt med tre doble pelton-turbiner med samlet effekt på ca. 81 MW. Disse ble erstattet med ett vertikalt francis-aggregat på 94 MW i den nye stasjonen fra 2002. Årsaken til effektøkningen er turbintype, og bedre utnyttelse av fall. Pelton-turbinene i den gamle stasjonen måtte ligge over vannspeilet i Aurdalsfjorden. Francis-turbinen i den nye stasjonen ligger 15 meter lavere. Etter at vannet har passert turbinen føres det videre til den gamle avløpstunnelen.

Bygd av Vestfold Kraft og SKK

Det var Vestfold Kraft AS og Skiensfjordens kommunale kraftselskap AS som sammen stod for utbyggingen av Åbjøra kraftverk i 1951. De to selskapene fusjonerte i 2001 til Skagerak Energi AS.

Eier: Skagerak Kraft AS, 100%