Tjørhom kraftverk var en del av tredje byggetrinn i Sira-Kvina-utbyggingen og sto ferdig i 1973. Kraftverket hører til Siravassdraget.

Kraftverket ligger 300 meter inne i fjellet og utnytter et fall på 158 meter. Etter at vannet fra Gravatn har produsert kraft i anlegget, blir det ført videre gjennom en 500 meter tunnel til Tjørhomvatn og videre herfra i tunnel til Ousdalsvatn for så å bli ført i enda en tunnel på 18 kilometer til det største kraftverket i Sira–Kvina, Tonstad kraftverk. Det er installert to aggregater med Francis-turbiner, hver på 60 MW.

Årsaken til Skagerak har eierandeler i Tjørhom er at SKK i sin tid eide Tjørhom-fallet i Siraelven.

Eiere: Lyse Produksjon AS 41,1%, Statkraft 32,1%, Skagerak Kraft AS 14,6%, Agder Energi AS 12,2%