Sira-Kvina kraftselskap har flere kraftanlegg langs elven Kvina, som har sitt utspring i Setesdalsheiene i Agder. Rafoss kraftverk stod ferdig i 2022 og er elvevannets siste stopp på reisen sørover i Kvinesdal, før Kvina til slutt munner ut i Fedafjorden.  

Rafoss kraftverk er bygget for 9,9 MVA, fordelt på to vertikale Francis turbiner, på 6,6 og 3,3 MV. Årlig produksjon er 40 GWh. Dette gir strøm til cirka 2000 husholdninger.

Pålegg om laksetrapp

Etter et «hvilende pålegg» i en konsesjon fra 1963 ble det også bestemt at kraftverket skulle bygges i kombinasjon med en laksetrapp. Dette er et viktig ledd for å tilbakebringe historisk smoltproduksjon i elven Kvina. I en lengre periode forsvant laksen i elva grunnet sur nedbør, men da laksen kom tilbake dukket tankene om mulig kombinasjon av kraftverk og laksetrapp opp igjen, hvorpå endelig konsesjon ble innvilget i årsskiftet 2017-2018.