Breive pumpestasjon ble satt i drift i 1982. Den pumper vannet fra Breivevatnet/Hartevatnet opp i Vatnedalsdammen via tunellen mellom Lislevatn og  Store Førresvatn.

Pumpestasjonen er en del av reguleringsanleggene til Holen kraftverk. Antall pumper: 8. Maks. pumpehøyde: 100 meter. Effektforbruk: 8 x 2,5 MW. Årlig energiforbruk: 44 mill. kWh.

Eier av pumpestasjonen er Otteraaens Brugseierforening. Skagerak Kraft er medlem gjennom Otra Kraft DA, der Skagerak har 31,4% eierandel.