Fakta om Ala

Sted: Ala i Vang kommune, Innlandet
Oppstart: august 2020
Rørgate: ca. 1200 meter (1085 i tunnel)
Produksjon: 17,4 GWh
Fall: 345 meter
Fallrettigheter: Skagerak Kraft
Kostnader: ca. 81 Mkr

Skagerak Kraft AS fikk 30.11.2016 tillatelse til å bygge og drive Ala kraftverk. 

Ala kraftverket vil få en fallhøyde på 345 meter og en årlig middelproduksjon på 17,4 GWh. Kraftverket blir plassert vest for Ala bru på E16 i Vang kommune.

Byggingen av selve kraftverket starter i 2021, men anleggsarbeidene er allerede i gang (august 2020). Ala kraftverk skal være i drift fra årsskiftet 2021/2022.

Et tunellprosjekt

Vannvegen blir i underkant av 1200 meter lang, hvorav cirka 1085 meter blir tunnel i fjell etablert ved hjelp av retningsstyrt boring. Fra trykksjakten/ tunnelen blir vannet ført videre i en 100 meter lang nedgravd rørgate ned til kraftstasjonen.

Illustrasjon av Ala kraftverk

Grønn profil

Da det meste av vannvegen blir i fjell vil det bli relativt få synlige inngrep fra anleggsdriften.
Detaljer på kraftverksbygget får farger inspirert av norske rosemalingstradisjoner. Store vindusflater gjør det mulig å se hvordan strøm blir produsert i et moderne kraftverk.

Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt tillatelse til å bygge ut Ala med et minstevannføringskrav som skal sikre biologisk mangfold og landskapsverdier i forbindelse med utbyggingen.

Prosjektet

Ala kraftverk er utviklet i samarbeid med de andre falleierene på strekningen. Anleggsarbeidet blir utført av Brødr. Dokken AS sammen med Valdresbygg AS. Norhard AS vil stå for boring og etablering av tunnelen/trykksjakten. Leverandører er Andritz Hydro AS og Hywer AS. Utbyggingskostnaden er ca. 81 millioner kroner.