Dette kan gjøres for å sikre fortsatt drift av elvekraftverkene. Ved Årlifoss skal det også ses på muligheten for å utvinne mer kraft enn i dag.

Begge kraftverkene skal få nytt kontroll- og apparatanlegg, og turbinhjulet ved Årlifoss kraftverk skal byttes ut eller rehabiliteres. 

Da de to kraftverkene ligger i samme vassdrag skal prosjektene skal samordnes, men deles inn to anskaffelser; elektro og mekanisk.  

Nok strøm til 15 000 husstander

Årlifoss kraftstasjon er fra 1989 og er utstyrt med en kaplanturbin. Installert effekt på 22MW. Årsproduksjon er på rundt 130 GWh. 

Grønvollfoss kraftstasjon er opprinnelig fra 1930-tallet, men ble betydelig oppgradert i 2008 med blant annet nye kaplanturbiner og generatorer. Grønvollfoss er utstyrt med to aggregater med en samlet installert effekt på 32 MW. Årsproduksjon er på rundt 170 GWh. 

De to kraftverkene produserer i dag nok strøm til 15 000 husstander. 

Om prosjektet

Skagerak Kraft er i gang med omfangsbeskrivelser, investeringsbeslutninger og utarbeidelse av forespørsler.

Omfanget innebærer:  

 • Nye kontrollanlegg
 • Nye vern 
 • Nye lavspentanlegg 
 • Utskifting/rehabilitering av høyspentanlegg
 • Reservekraftaggregat
 • Rehabilitering/utskifting turbin (Årlifoss)
 • Ny turbinregulator (Årlifoss) 
 • Ny/levetidsforlengelse elektronisk turbinregulator (Grønvollfoss)

Foreløpig fremdriftsplan:

 • Utsendelse forespørsler andre kvartal 2020
 • Kontrahering planlagt fjerde kvartal 2020
 • Gjennomføring Årlifoss 2021-2022 
 • Gjennomføring Grønvollfoss 2022-2024

 
Kontaktperson elektro: Øyvind Svendsen i Skagerak Kraft
Kontaktperson mekanisk: Harald-Knut Kvandal i Skagerak Kraft