Fakta om Støylsdalen

(Alle tall er foreløpige anslag)
Sted: Håtveitåi i Nissedal kommune, Telemark.
Produksjon: ca. 8 GWh
Fall: 330 meter
Rørgate: 3,9 km
Kostnad: Ca. 37 mill. kr
Fallrettigheter: Skagerak Kraft (100 %)

Fakta om Klovefoss

(Alle tall er foreløpige anslag)
Sted: Håtveitåi i Nissedal kommune, Telemark.
Produksjon: ca. 5  GWh
Fall: 92 meter
Rørgate: 0,6 km
Kostnad: Ca 20 mill. kr
Fallrettigheter: Skagerak Kraft (100 %)

Skagerak Kraft ønsker å bygge to småkraftverk i Nissedal i Telemark. Kraftverkene vil gi en strømproduksjon tilsvarende forbruket til 650 husstander.