Avbøtende tiltak

Sauland-Avbøtende tiltak

Utbyggar har allereie innarbeida ei rekke avbøtande tiltak i føreliggande planforslag på bakgrunn av innspel frå grunneigarar og dei uavhengige fagmiljøa som har gjennomført konsekvensutgreiingane.

Postboks 80

3901 Porsgrunn

Org.nr: 979 563 531

contact_phone +47 35 93 50 00