Normalt finner man de langt inne i fjellet eller dypt nede i kraftverksbygninger. Jo, det dreier seg om turbinen. Maskinen der vannet strømmer gjennom og får løpehjulet til å snurre rundt.

- Turbinen er produsert i Ravensburg i Sør-Tyskland og kom på båt til Brevik før den ble kjørt på en motorisert flathenger til Dalsfoss, forteller prosjektleder Erik Juliussen.

Bygging i rute

I et drøyt år har byggingen av det nye kraftverket ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget pågått. Prosjektlederen forteller at arbeidet går etter planen.

- Vi er ferdig med å tilløpstunnelen oppe fra Toke og ned til det nye kraftverket, inntaket er også nesten ferdigstilt. Når turbinen nå er heist på plass kommer de neste månedene til å gå med til mye betongarbeider for å gjøre kraftstasjonsbygget klart.

I august blir det en ny stor transport til Dalsfoss. Da kommer generatoren som skal heises inn i det nye kraftverket. 

- Generatoren kommer i deler hvor den største delen veier omtrent like mye som turbinen, 50 tonn. Den totale vekten er på 120 tonn. Siden bygget står ferdig når generatoren kommer, blir det ikke en like spektakulær operasjon, men det krever grundig planlegging for å få den trygt og sikkert inn i den nye stasjonen, sier Juliussen.

Settes i drift til høsten

Planen er å sette kraftverket i drift i løpet av høsten.

- Vi regner med at stasjonen kan settes i drift i november. Da blir samtidig den gamle kraftstasjonen på motsatt side av vassdraget stengt ned, sier Juliussen.
Den nye stasjonen vil få en årlig middelproduksjon på 38,5 GWh, tilsvarende strømforbruket til drøyt 1900 boliger. Det er 8 GWh mer enn ved den gamle Dalsfos kraftverk.