Fakta om Nye Dalsfos

(Alle tall er foreløpige anslag)
Sted: Dalsfos i Kragerø kommune, Telemark
Produksjon: 38,5 GWh/år,  6,5 GWh høyere produksjon enn i dag
Fall: 20 m
Tilløpstunnell: 175 m
Kostnad: 95 mill. kr

Ved Tokevannet øverst i Kragerøvassdraget ligger gamle Dalsfos kraftverk, som er over 100 år gammelt. Kraftverket er i daglig drift, og en av de opprinnelige turbinene fra 1906 er fremdeles intakt. Anlegget er nedslitt og har lav virkningsgrad etter dagens standard. Antikvariske myndigheter har foreslått å frede kraftverket.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga konsesjon til Nye Dalsfos kraftverk i september 2017.

Les mer om Nye Dalsfos kraftverk hos NVE.

Plantegning for Nye Dalsfos kraftverk