Det er vannets vannfallsenergi som utnyttes når vi produserer elektrisk kraft. Vannkraft er en effektiv og miljøvennlig måte å forvandle energien som ligger i fallende vann om til elektrisitet.

Over 70 prosent av jordens overflate er dekke av hav. Solvarmen gjør at vann fordamper fra åpne vannflater, jord og vegetasjon. Ved fordampning avgis bare rent vann. Vanndampen kondenserer i atmosfæren og gir nedbør.

Vannmengdene som kommer i form av nedbør magasineres naturlig i små og store innsjøer, og i grunnvannet vårt. En betydelig del av vannet fanges opp i myrer, våtmarksområder og vegetasjon. Her blir vannet tilgjengelig for alle landbaserte organismer, planter og dyr.

Både topografi og klima har gjort Norge til et foregangsland for vannkraft; med mye nedbør, mange fjell og innsjøer kombinert med lave temperaturer og lite fordampning ligger alt til rette for å produsere vannkraft. Vannet renner i bekker og elver, eller som grunnvann tilbake til havene.