Vannkraften har mange fordeler – den er fornybar, ren, pålitelig, fleksibel og produserer billig energi i generasjon etter generasjon. Effektiv drift av vannkraftproduksjon krever store investeringer i kraftverksanlegg, dammer og annen infrastruktur. For å lykkes med en bærekraftig vannkraftsdrift kreves det langsiktighet og et kontinuerlig fokus på helse, miljø og sikkert. Skagerak Kraft har drevet med produskjon av vannkraft i over 100 år og er stolte av å fortsatt være en av de ledende aktørene i kraftmarkedet i Norge.