Hydrogeologi, vassforsyning, grunnvarme, vasskvalitet og forureining