Prosjektideen var å bygge et stort solcelleanlegg på 4300 m2 på taket på fotballstadion til Odds Ballklubb, Skagerak Arena i Skien. Solcelleanlegget med tilhørende energilager er et fullskala testanlegg for demonstrasjon av hvordan lokalt produserte strøm best kan tilknyttes og nyttiggjøres i eksisterende strømnett.

Både tekniske løsninger, driftsaspekter og regulatoriske forhold testes og vurderes. Prosjektet inngår i Lede og Skageraks satsning på ny nett-teknologi og smartnett.

 

 

Prosjekt Skagerak Energilab har tre hovedmålsettinger:

 1. Demonstrere og verifisere utfordringer og muligheter knyttet til store solcelleanlegg
 2. Pilottesting og kompetansebygging på energilagring/batteriteknologi
 3. Skaffe erfaring knyttet til utveksling, tjenester, rammevilkår for lokal distribusjon av kraft/effekt

I tillegg er det en arena for testing av teknologi, driftsmodus og forretningsmodeller.

Strømuttaket på Skagerak Arena tidobles på kampdagen

Solcelleanlegget og energilageret inngår i et lokalt energisystem (mikrogrid) ved Skagerak Arena. Strømuttaket til selve arenaen tidobles i forbindelse med fotballkamper sammenlignet med normalt forbruk.

Det høye effektuttaket varer normalt i to til tre timer før flombelysning slukkes og forbruket reduseres. Energilageret har evnen til å forsyne dette økte effektuttaket med energi som ble tilført batteriet over tid tidligere på dagen. På denne måten kan man redusere både belasting av nettet samt redusere effekttariff for sluttkunder.

Flere tusen solcellemoduler er satt opp på Skagerak Arena

Solcelleanlegget, som representerer optimal utnyttelse av egnede takflater, er dekket med 2400 solcellepaneler som sammen vil produsere over 660 MWh/år. 

Innovasjonsmål i prosjekt Skagerak Arena

 • Optimal utnyttelse av fornybare energikilder.
 • Bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet gjennom effektutjevning.
 • Bedre leveringspålitelighet og leveringssikkerhet ved blant annet redusert belastning på nettet, håndtering av forstyrrelser etc.
 • Færre avbrudd og bedre leveringskvalitet hos kundene.
 • Tilrettelegge for etablering av lokal energiproduksjon og energilagring hos strømkunder.
 • Økt energiutbytte av lokal produksjon og balanse.
 • Redusert energiforbruk i form av egen produksjon og reduserte overføringstap.
 • Økt virkningsgrad og utnyttelsesgrad gjennom uttesting og sammenligning av orientering, driftsmoduser etc.
 • Reduserte kostnader i form av reduserte tap i nettet.

Oversiktsbilde på Skagerak Arena