Vannkraftproduksjon krever store investeringer i kraftverksanlegg, dammer og annen infrastruktur. Vannkraften har mange fordeler – den er fornybar, ren, pålitelig, fleksibel og produserer billig energi i generasjon etter generasjon.

Filmen illustrerer hvordan ett kraftverk fungerer prinsipielt uavhengig av type kraftverk. Filmen er laget av Statkraft.