For innleide der det er aktuelt (avhengig av arbeidsoppgave/oppdrag), skal lovpålagt opplæring være gjennomført og dokumentert som beskrevet i den enkelte lov eller forskrift (ref. FSE, førstehjelp o.l.) før oppstart av arbeidet/oppdraget.

Det er den enkelte arbeidsgiver som er ansvarlig for at dette er på plass.